Vyřízení kotlíkové dotace ve Středočeském kraji

Kotlíková dotace Středočeský kraj mapa

Aktuálně (31.8.2017): Vyhlášena nová výzva!

Uvažujete o Kotlíkové dotaci ve Středočeském kraji a nevíte, zda na dotaci dosáhnete? Chcete nechat vyřízení na dotačních specialistech, kteří podmínkám rozumí a s dotací Vám pomohou?

Jsme tým dotačních specialistů, kteří Vám Kotlíkovou dotaci ve Středočeském kraji pomohou získat.

Termíny příjmu žádostí

Kotlíková dotace II 2017 Středočeský kraj příjem žádostí

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 4. 10. 2017 do 29. června 2018 nebo do doby vyčerpání prostředků. Ukončení závisí na objemu přijatých žádostí, a proto bude s největší pravděpodobností ukončena dříve. Předchozí výzva byla ukončena cca po hodině od otevření.

stesti prejeMáte obavy, že se na Vás nedostane?

Nechte kompletní vyřízení na nás. Služba „all inclusive“ obsahuje podání žádosti, tudíž frontu vystojíme za Vás. Na místě jsme vždy jedni z prvních. 


Kam podat žádost?

Ve Středočeském kraji je možné podávat žádost pouze elektronicky. A to ve dvou krocích:

 1. Vyplnění a odeslání žádosti v systému kraje, který vygeneruje unikátní kód a číslo, které bude určovat pořadí.
 2. Vygenerovaný tiskopis se všemi přílohami je potřeba doručit na adresu krajského úřadu

Úřad se nachází na adrese Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Praha.
Pozn.: součástí služby „all inclusive“ je elektronické podání a vygenerování žádosti. Tu Vám doručíme a vy ji pouze podepíšete a s ostatními přílohami zašlete v předpřipravené obálce na krajský úřad. To zní dobře, ne?

energeticky specialista kotlikova dotace stredocesky

Nezapomeňte na přílohy!

Krom pečlivě a čitelně vyplněné žádosti je ve Středočeském kraji nutno doložit tyto přílohy:

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
• Kopie dokladu o kontrole technického stavu stávajícího kotle, tzv. revizní zpráva kotle.
• Kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu.
• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
• Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
• Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází

Co následuje po podání žádosti?

Středočeský kraj posoudí její formální správnost. Obsahuje-li nějaké nedostatky, vyzve žadatele k jedné opravě, na kterou má 15 pracovních dní. O formální správnosti úředníci rozhodnou nejpozději do 75 pracovních dní od podání žádosti

Výplata peněz

Až 147 500 Kč z uznatelných nákladů je krajem vyplaceno po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a dodání následujících dokladů. Ty musí být předloženy do 7 měsíců od podpisu smlouvy:

 • fotodokumentace starého i nového kotle
 • potvrzení o likvidaci starého kotle
 • účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury). Faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
 • protokol o uvedení nového zdroje do provozu
 • kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem tepelného zdroj
 • kopii smlouvy o vedení běžného účtu žadatele (popř. potvrzení o vedení účtu)

Po kompletaci a předání všech dokladů na Krajském úřadě je dotace obvykle proplacena do 45 pracovních dní.
Pozn.: Součástí služby „all inclusive“ je kontrola a předání všech dokladů.

Zaujala Vás možnost získat kotlíkovou dotaci ve Středočeském kraji?

Naši dotační specialisté pomohli vyřídit již stovky Kotlíkových dotací. Využijte našich zkušeností.

objednat specialistu

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více