Kotlíková dotace v Libereckém kraji

Očekávané vyhlášení kotlíkové dotace v Libereckém kraji je naplánováno na 15. 7. 2019. V případě zájmu o kompletní vyřízení nás prosím neprodleně kontaktujte, protože objednávky přijímáme pouze do vyčerpání naší kapacity.

Liberecký kraj mapa

Kdo může žádat

Krajské úřady budou schvalovat dotaci pouze takovým žadatelům, kteří splňují podmínky pro získání kotlíkové dotace. Žadatelem musí být fyzická osoba, která (spolu)vlastní rodinný dům, jež je současně vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, jež nedosahuje parametrů III. emisní třídy.

Dotace nejen na kotel

Primárním účelem je výměna současného kotle na tuhá paliva za ekologičtější zdroj tepla. Tím může být tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva nebo plynový kotel. Nově nejsou podporovány kotle na uhlí, naopak jsou podporovány kotle na biomasu (tzn. peletky, kusové dřevo, ...).

kotlikova dotace 2019

Uznatelné výdaje

Jako základ pro výpočet dotace lze uplatňovat stavební práce a služby spojené s výměnou kotle, úpravu stávají otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby.

Za uznatelné náklady nelze považovat výměnu kamen a krbů, výměnu kotle spalující pouze biomasu za kotel na uhlí, náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Výměna kamen a elektrokotlů je podporována v programu Nová zelená úsporám.

Proplácení dotace

Liberecký kraj připravil pro své obyvatele dvě varianty profinancování uznatelných nákladů. Takzvaná varianta Ex post počítá s doložením všech dokladů po realizaci výměny kotle a dalších prací s tím spojených. V návaznosti na to bude docházet ke schvalovacímu procesu a odeslání celé příslušné částky na účet žadatele. Tato varianta však může trvat i několik týdnů od doložení všech dokladů v závislosti na vytížení krajského úřadu. Druhá varianta umožňuje zálohově čerpat 50 % na základě proplacení alespoň vlastního podílu všech nákladů na realizaci.

Výše dotace

Příspěvek na výměnu kotle se zkládá až ze tří částí. První dostane každý úspěšný žadatel, dále 7.500 Kč dostanou žadatelé z prioritních oblastí. Třetí část dotace dostanou ti, kteří se dobrovolně rozhodnou kromě výměny zdroje tepla také zateplit dům, vyměnit okna nebo instalovat například solární panely v rámci dotace Nová zelená úsporám. K dotacím z kotlíkové dotace a dotace z Nové zelené úsporám (zateplení, ad.) tak dostanou dalších 10, 20 nebo 40 tisíc Kč.

80%
maximálně však
120 000 Kč

• kotle na peletky
(automatické)
• Tepelná čerpadla

80%
maximálně však
100 000 Kč

• Kotle na dřevo
(ruční)

75%
maximálně však
95 000 Kč

• Plynové kondenzační kotle

Prioritní oblasti
navíc
+ 7 500 Kč

Současně zatepluji
dotační bonus
+ 20 000 Kč

Vyšší dotace pro prioritní lokality

Žadatelé z dotačně zvýhodněných oblastí získají o 5 % vyšší dotaci ke všem zdrojům tepla. V Libereckém kraji jsou to tyto oblasti: Česká Lípa, Doksy, Mimoň, Liberec, Stráž nad Nisou, Cvikov, Kamenický Šenov, Nový Bor, Skalice u České Lípy, Chotovice, Okrouhlá, Ohrazenice, Turnov.

Seznam podkladů

Budeme aktualizovat na základě vyhlášené výzvy! Níže uvádíme seznam podkladů, které je potřeba doložit k žádosti o kotlíkovou dotaci. Přílohy č. 2., 7. a 8. se dokládají podle toho, zda bude doložen průkaz energetické náročnosti budovy nebo realizováno mikroenergetické opatření.

Příloha č. 1: Fotodokumentace stávajícího / původního kotle na tuhá paliva v tištěné podobě, zejména zapojení původního kotle na otopnou soustavu, komínové těleso, označení kotle od výrobce (značka, typ, výrobní číslo).

Příloha č. 2: Dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (podle § 17 odst. 1 písm. H zákona č. 201/2012 Sb.). Lidově řečeno se jedná o revizní zprávu na kotel, kterou by podle zákona měl disponovat každý takový vlastník kotle. V případě, že jste kotel již vyměnili před 1. 1. 2017, připravíme pro Vás v rámci služby All inclusive doklad nahrazující tuto revizní zprávu.

Přílohy č. 3., 4., 5. a 6. se dokládají pouze v případě, pokud existuje více vlastníků domu, bytové jednotky nebo je majitel pozemku odlišný od majitele domu.

Příloha č. 3: Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.

Příloha č. 4: Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.

Příloha č. 5: Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.

Příloha č. 6: Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

 

Co je dobré vědět

  • Realizaci je nutné provést do 12 měsíců od podání žádosti v elektronické verzi.
  • Žádost podává vlastník rodinného domu.
  • První chybu bude krajský úřad vracet k doplnění, při druhé chybě bude žádost zamítnuta.
  • Nemovitost musí být evidována pro účel rodinný dům nebo objekt k bydlení.
  • V případě více vlastníků nemovitosti (dům, pozemek) je potřeba souhlas všech, a to i v případě SJM.
  • Při souběžné žádosti v programu Nová zelená úsporám je nutno oba programy ukončit společně.
  • Žádosti se podávají na podatelnu KÚLK nebo poštou (pokud bude dodáno v den příjmu žádostí před hodinou otevření, budou žádosti vráceny).

 Připravte se již nyní na vyhlášení výzvy a nechte si obstarat kompletní žádost od vyhotovení dokumentace a podání po závěrečné vyúčtování v rámci služby all inclusive.

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

  • vyplnění žádosti
  • vyplnění příloh
  • vypracování dokumentace

Zjistit více