Kotlíková dotace v Praze

mapa Kotlíkové dotace v Praze Consultora

Chcete snadno a bez starostí získat dotaci na výměnu starého kotle za nový?
Naši dotační specialisté se zabývají komplexním vyřízením Kotlíkové dotace v Praze!

Kromě obecných požadavků musí žadatel postupovat podle specifikace, kterou Rada hl. m. Prahy stanovila následovně:

Příjem žádostí

  • od 21. 3. 2016

Příjem žádostí o získání Kotlíkové dotace v Praze časová osa

Jakou formou podat žádost?

Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP:
Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí

Poskytnutí dotace je podmíněno podáním žádosti včetně všech příloh, tzn. až po realizaci výměny kotle včetně provedených mikroenergetických opatření. Nemá tedy smysl žádost podávat předem!

Kdo může žádat o dotaci?

Žádat o dotaci může fyzická osoba, která vlastní na území hl. m. Prahy byt v rodinném domě nebo rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami, ve kterém hlavní zdroj vytápění (kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním) nahradili moderním nízko emisním tepelným zdrojem. Žádat o dotaci lze pouze na hlavní zdroje vytápění, které jsou obsaženy v seznamu kotlů pro kotlíkovou dotaci.
V rámci výzvy je dotován výdaj od 15. července 2015, který byl uhrazen.

Obsah žádosti o kotlíkovou dotaci

Žádost musí být úplná a musí obsahovat následující přílohy:

• Formulář žádosti
• Fotodokumentace stávajícího kotle před odpojením a fotogragii štítku starého kotle (je-li viditelný)
• PENB nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci opatření
• Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti realizace mikro opatření
• Souhlas vlastníka/ů pozemku
• Čestné prohlášení, že na stejné opatření nebyla poskytnuta jiná dotace
• Finanční vyúčtování akce (finanční přehled)
• Kopie účetních dokladů vystavených na úhradu nákladů a doklady o jejich zaplacení
• Fotodokumentace nového tepelného droje
• Fotodokumentace realizovaných mikroenergetických opatření
• Doklad o likvidaci stávajícího kotle
• Potvrzený „Záruční list“ nového tepelného zdroje
• Osvědčení osoby, která provedla instalaci tepelného zdroje
• Potvrzení o oznámení prováděné rekonstrukce
• Kopie smlouvy o zřízení či vedení běžného účtu
• Výpis z katastru nemovitostí

Posouzení žádosti

Podaným žádostem v průběhu vyhodnocování nebudou podány další informace o průběhu vyřizování žádosti. Pokud je v žádosti chyba, vyzve poskytovatel dotace k opravě nebo případnému doplnění dokladů. V případě, že nebudou v daném termínu podklady dodány, žádost bude zamítnuta.

Zajímá Vás kotlíková dotace v Praze? Kontaktujte nás.

 

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

  • vyplnění žádosti
  • vyplnění příloh
  • vypracování dokumentace

Zjistit více