Podmínky pro získání kotlíkové dotace

První vlna dotačního programu Kotlíková dotace 2016 je považována za nejštědřejší dotaci, protože evropská unie prostřednictvím krajů poskytne až 85 % prostředků vynaložených na výměnu stávajícího kotle. Podmínky musí splnit nemovitost, žadatel, původní, ale i nový zdroj tepla. Kotlíková dotace je určena:

  1. výhradně pro rodinné domy
  2. fyzickým osobám
  3. na výměnu kotle na tuhá paliva

Pokud odpovídáte výše uvedeným předpokladům, postačí zajistit kvalitní dokumentaci a schválení dotace nestojí nic v cestě, tedy skoro. O kotlíkové dotace je díky své velkorysosti hojný zájem, například prostředky předešlé výzvy v Ústeckém kraji byly vyčerpány během pouhých dvou týdnů. I když rozsah této výzvy je širší a objem prostředků v programu větší, doporučujeme připravit kvalitní podklady co nejdříve.

Dotace pouze pro úsporné domy?

Cílem tohoto programu je snižování zdraví škodlivých látek v ovzduší, které vznikají při nedokonalém spalování ve starých kotlech nižší emisní třídy. Aby výměna kotle měla smysluplný efekt, je potřeba zamezit plýtvání energie vytvořené novým zdrojem tepla. Požadavky splňují především nově postavené domy, které odpovídají vyhlášce č. 78/2013 Sb. Zjednodušeně řečeno se jedná o všechny takové domy, které jsou podle průkazu energetické náročnosti budovy hodnoceny nejhůře třídou "C". Tento průkaz mimo jiné obdrží kupující a nájemník domu při podpisu kupní (příp. nájemní) smlouvy. Proto nejdříve zkontrolujte, zda již toto energetické hodnocení nevlastníte.

energeticky stitek PENB

Náhrada průkazu

Pokud váš dům nesplňuje podmínku energetické třídy "C", pak jej lze nahradit realizací mikroenergetických opatření. Jsou to takové úpravy rodinného domu, které napravují základní energeticky-izolační nedostatky objektu. Jejich rozsah však musí navrhnout oprávněná osoba energetického specialisty. Dobrou zprávou je, že i realizace těchto opatření může být zahrnuta do žádosti o dotaci při maximální výši výpočtového základu 20 tis. Kč.

  Pozor! Pokud vaše nemovitost není zkolaudována jako "rodinný dům" nebude dotace schválena.

Dotace na kotle

Dotační program počítá s výměnou pouze jednoho typu zdroje tepla. Tím je současně instalovaný kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním. Všechny ostatní typy kotlů nejsou pro přiznání kotlíkové dotace akceptovatelné, jelikož neodpovídají prioritné ose Operačního programu životní prostředí, který má za cíl zlepšení kvality ovzduší a právě lokální kotle na tuhá paliva jsou významným zdrojem jeho znečištění.

Za co vyměnit?

Podmínky zohledňují i postupně zpřísňující se požadavky na zdroje tepla, kdy některé kotle již nebude možné provozovat. Dotační program počítá pouze s ekologicky nejšetrnějšími způsoby vytápění, ale zároveň pamatuje i na případy, kdy není možné některé způsoby vytápění realizovat. Tím může být například situace, kdy v dosahu rodinného domu není plynofikace a zároveň nelze kapacitně zajistit dostatečný příkon z distribuční sítě pro tepelné čerpadlo. I zde může být současný kotel nahrazen opět (účinějším) kotlem na tuhá paliva. První výzva kotlíkové dotace tak naskýtá velkou výhodu, typ nového zdroje vytápění je zcela ve vašich rukou. Jediné, co musí splňovat je směrnici o Ekodesignu, která určuje minimální parametry topidel. Abychom vám ušetřili čas, připravili jsme pro vás sekci seznam kotlů pro kotlíkovou dotaci, která obsahuje topidla, kterými můžete nahradit stávající kotel.

   Pokračování: Návod k získání dotace

Jsme Vám na blízku