Kotlíková dotace v Pardubickém kraji

Dne 27. září 2017 vyhlásil Pardubický kraj výzvu k podání žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.
(aktualizováno 11. 10. 2017) Stále přijímáme objednávky!

Kotlíková dotace Pardubický kraj mapa27. 9. 2017 zveřejnil Pardubický kraj podmínky pro získání kotlíkové dotace. Na výměnu kotlů a snižování emisí v ovzduší vyčlenil v této výzvě 100 mil. Kč.

Kromě obecných požadavků musí žadatel postupovat podle specifikace, kterou Pardubický kraj stanovil následovně:

Termíny příjmu žádostí

Zahájení příjmu žádostí bylo stanoveno na 31. října 2017 a potrvá do 15. prosince tohoto roku. Ukončení závisí na objemu přijatých žádostí, a proto může být stanovená lhůta zkrácena a ukončena dříve.

kotlikova dotace 2017 pardubický kraj

Jakou formou odeslat žádost?

Žádost o kotlíkovou dotaci Pardubického kraje je nutné podat elektronicky prostřednictvím aplikace KÚ. Následně je potřeba doručit nově vygenerovaný dokument spolu s dalšími přílohami na samotný úřad.

Adresa pro doručení je: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Dokumenty ke stažení:

Soubor pochází z webových stránek Pardubického kraje.

Co obsahuje kompletní žádost?

Žádost musí být úplná a musí obsahovat následující přílohy:

  • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na komín a otopnou soustavu
  • Souhlas s realizací dílčího projektu - v případě spoluvlastnictví a případu odlišného vlastníka pozemku od vlastníka rodinného domu.
  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápěníKdo může žádat o dotaci?

Žádat o dotaci může fyzická osoba, která vlastní rodinný dům v Pardubickém kraji, je zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo objekt k bydlení a je označen číslem popisným. Objekt může mít max. 3 podlaží (2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží).
V rámci výzvy je dotován výdaj od 15. července 2015, který byl uhrazen.

Kdy bude dotace vyplacena?

Dotace bude vyplácena zpětně po realizaci, tj. realizace v souladu s právními předpisy, ukončení a uhrazení veškerých výdajů.

Chcete se ucházet o kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji? V rámci služby All inclusive Vám zajistíme dokumentaci a žádost podáme, celou dobu Vám budeme k dispozici pro konzultace a na konci připravíme závěrečné vyúčtování. Kontaktujte nás.

OBJEDNAT SPECIALISTU

 

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

  • vyplnění žádosti
  • vyplnění příloh
  • vypracování dokumentace

Zjistit více