Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, informace poskytnuté na stránkách www.kotlicek.cz  (dále jen jako "stránky") vycházejí z veřejně dostupných zdrojů a mají charakter informativního sdělení. Informace se mohou lišit podle kraje. Vždy je potřeba ověřit u provozovatele stránek správnost a aktuálnost uvedných informací, v opačném případě není provozovatl stránek zodpovědný za jednání učiněná na základě informací na stránkách poskytnutých. Objednávkou služeb se provozovatel stránek, ani osoba s ním spojená, nezaručuje za schválení dotace.