Kotlíková dotace v Královéhradeckém kraji

Královehradecký kraj kotlíková dotaceAktuálně je vyhlášena výzva kotlíkové dotace!

Žadatelům v královehradeckém kraji bude v nadcházející výzvě přiděleno v programu Kotlíková dotace 100 mil. Kč na výměnu neekologických kotlů.

Stejně jako v jiných krajích, musí žadatel splňovat obecné podmínky pro získání dotace. Ty specifické stanovil Krajský úřad Královehradeckého kraje následovně:

 

Termíny příjmu žádostí

Ve III. výzvě je možno v Královéhradeckém kraji podávat žádosti od 31. 10. 2017 do 10. 11. 2017. Překročí-li celkový objem žádostí částku 100 mil. Kč, bude příjem žádostí zastaven dříve, což je dosti pravděpodobné. V II. výzvě byla celá alokace vyčerpána během několika málo hodin.

kotlikova dotace 2017 královéhradecký kraj

Jak podat žádost o kotlíkovou dotaci?

Královehradecký kraj připravil pro své občany možnost podat žádost elektronicky. Tomu musí předejít registrace účtu v programu DOTIS a následně zápis do pořadníku žadatelů.

Elektronické podání

Prostřednictvím aplikace DOTIS ve lhůtě pro podávání žádostí o dotaci. Elektronicky podanou žádost je potřeba vytisknout, podepsat, doplnit povinnými přílohami a ve lhůtě 10 pracovních dnů od elektronického podání podat rovněž v listinné podobě.

Zalepenou obálku s žádostí a přílohami je potřeba zaslat na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení evropských grantů
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Co obsahuje kompletní žádost?

Kromě úplného vyplnění a podpisu energetického speciality u mikroenergetických opatření nebo PENB (energetický štítek u budov do energetické třídy C) je nutné dodat tyto podklady:

 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na komín a otopnou soustavu
 • dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (podle § 17 odst. 1 písm. H zákona č. 201/2012 Sb.). Lidově řečeno se jedná o revizní zprávu na kotel, kterou by podle zákona měl disponovat každý takový vlastník kotle. V případě, že jste kotel již vyměnili před 1. 1. 2017, připravíme pro Vás v rámci služby All inclusive doklad nahrazující tuto revizní zprávu.
 • prohlášení o používaných palivech
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu domu k realizaci nového zdroje a mikroenergetické opatření
 • písemný souhlas druhého z manželů k realizaci nového zdroje a mikroenergetického opatření v rámci společného jmění manželů
 • písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází

Výplata peněz

Dotace se budou vyplácet po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a dodání všech podkladů stanovených krajem. Mezi tyto doklady patří:

 • fotodokumentace starého i nového kotle
 • fotodokumentace realizovaného mikroenergetického opatřenís
 • potvrzení o likvidaci starého kotle
 • účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury), která musí být označena číslem a názvem projektu
 • protokol o uvedení nového zdroje do provozu (revizní zpráva)
 • kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj vystavený výrobcem tepelného zdroje

Dotačně zvýhodněné oblasti

Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší dostanou o 5 % větší dotaci na všechny akceptovatelné zdroje tepla. V Královehradeckém kraji jsou dotačně zvýhodněny tyto obce: Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

Chcete se ucházet o kotlíkovou dotaci v Královehradeckém kraji? K žádosti je nutný PENB nebo návrh mikroenergetického opatření, které Vám zajistí naši energetičtí specialisté. Kontaktujte nás.

 

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více