Vyřízení kotlíkové dotace v Karlovarském kraji

Kotlíková dotace Karlovarský kraj mapaJsme tým dotačních specialistů zabývajících se komplexním vyřízením Kotlíkové dotace!
V tomto kraji jsme pro Vás vyřídili více než 120 dotací za více než 13,6 mil. Kč. Buďte další, kdo s námi dotaci získá!

V současné době není vyhlášena žádná výzva. Další výzvu lze očekávat, dle informací z Krajského úřadu, v průběhu roku 2018.  

stesti prejeŠtěstí přeje připraveným! Připravte se s námi nadalší výzvu!

Nepředpokládáme, že při vyhlášení nové výzvy dotačního programu dojde ke změně podmínek pro získání dotace. V případě, že by při vyhlášení nové výzvy došlo ke změnám, které budou předepsány dotačním programem, zdarma přepracujeme a zašleme tyto dokumenty v nové, předepsané podobě. Buďte připraveni!

 

Kdy začne příjem žádostí?

Termín podání sledujeme za Vás! Přípravme se společně včas!

Ministerstvo životního prostředí bude spouštět další kolo kotlíkové dotace podle toho, jak kraje zprocesují předchozí výzvy kotlíkové dotace. Výzva pro žadatele, kterou následně vypisují opět krajské úřady, by tak mohla být vyhlášena v průběhu roku 2018.

Podání žádosti

Frontu vystojíme a žádost podáme za Vás!

Kolik peněz mohu získat?

80%
maximálně však
120 000 Kč

• kotle na peletky
(automatické)
• Tepelná čerpadla

80%
maximálně však
100 000 Kč

• Kotle na dřevo
(ruční)

75%
maximálně však
95 000 Kč

• Plynové kondenzační kotle


Jak to bylo v I. výzvě?

Příjem žádostí byl ukončen hodinu po spuštění! Neváhejte se na další výzvu připravit včas!

Protože nejsou známy podmínky nové výzvy, můžeme se inspirovat podmínkami výzvy první. 

Podání žádosti

osobně předat na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje
Úřad se nachází na adrese Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, budova A

Frontu vystojíme a žádost podáme za Vás!

Základem je návštěva energetického specialisty

Krom pečlivě a čitelně vyplněné žádosti je v Karlovarském kraji nutno doložit tyto přílohy:

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
• Stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost realizace mikroenergetických opatření, a to v souladu s textem výše uvedeného stanoviska s podpisem energetického specialisty.
Prohlášení o funkčnosti kotle a používaném palivu / používaných palivech.
• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
• Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
• Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
• Pokud se nebude provádět mikroopatření, doložte průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) prokazující splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti).

Co následuje po podání žádosti?

Karlovarský kraj posoudí její formální správnost. Obsahuje-li nějaké nedostatky, vyzve žadatele k jedné opravě, na kterou máte 15 pracovních dní. O poskytnutí dotace rozhodne kraj do 120 dní od podání žádosti. O chválení či zamítnutí budete informování písemně.

Výplata peněz

Až 127 500 Kč z uznatelných nákladů je krajem vyplaceno po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a dodání následujících dokladů. Ty musím být předloženy do 7 měsíců od podpisu smlouvy:

• fotodokumentace starého i nového kotle
• fotodokumentace realizovaného mikroenergetického opatření
• potvrzení o likvidaci starého kotle
• účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury). Faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
• protokol o uvedení nového zdroje do provozu
• kopii dokladu o proškolení firmy, která instaluje nový tepelný zdroj výrobcem tepelného zdroje

Zaujala Vás možnost získat kotlíkovou dotaci v Karlovarském kraji?
Naši energetičtí specialisté Vám pomohou s  návrhem mikroenergetických opatření nebo PENB. Kontaktujte nás.

 

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

  • vyplnění žádosti
  • vyplnění příloh
  • vypracování dokumentace

Zjistit více