Kotlíková dotace v Plzeňském kraji

2. výzva k podání žádosti na získání kotlíkové dotace byla zahájena. 
(
aktualizováno 12.9. 2016)

Kotlíková dotace Plzeňský kraj mapa27. 6. 2016 zveřejnil Plzeňský kraj podmínky pro získání kotlíkové dotace. Na výměnu kotlů a snižování emisí v ovzduší vyčlenil 73 mil. Kč.

Kromě obecných požadavků musí žadatel postupovat podle specifikace, kterou Plzeňský kraj stanovil následovně:

Příjem žádostí

 • od 19. 9. 2016 od 8.00
 • do 16.12 2016 do 14.00

Kotlíková dotace Plzeňský kraj timeline

Jakou formou odeslat žádost?

V Plzeňském kraji není možné odevzdat žádost pouze písemně. Je možné ale využít 2 následující varianty:

 • podání elektronického formuláře v aplikaci eDotace - žadatel získá registrační (pořadové) číslo
 • doručení písemné žádosti s přílohami do 10 pracovních dnů:
  • osobně na podatelně Krajského úřadu
  • zaslat poštou na Krajský úřad

Adresa pro doručení je: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Dokumenty ke stažení:

Soubory pochází z webových stránek Plzeňského kraje. Jsou určeny pro Kotlíkovou dotaci v roce 2016.

Obsah žádosti o kotlíkovou dotaci

Žádost musí být úplná a musí obsahovat následující přílohy:

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na komín a otopnou soustavu
 • PENB nebo kopie žádosti z programu Nová zelená úsporám
 • Doklad o konkrétním typu budoucího kotle
 • Kopie smlouvy o zřízení či vedení běžného účtu

Posouzení žádosti

Plzeňský kraj žádost posoudí a do 30 dnů žadatele informuje o její formální správnosti. Pokud je v žádosti chyba, vyzve kraj žadatele k opravě ve lhůtě stanovené v písemné výzvě Krajského úřadu.

Uvolnění peněz na účet

Po schválení dotace radou Plzeňského kraje, uzavře kraj s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace. Aby byla dotace vyplacena, musí být do 6 měsíců od podpisu smlouvy předloženy následující doklady. Po dodání požadovaného budou finance připsány na účet žadatele.

 • fotodokumentace starého i nového kotle
 • fotodokumentace a kopie účetních dokladů realizovaného mikroenergetického opatření
 • potvrzení o likvidaci starého kotle (formulář č.3)
 • účetní doklady prokazující uznatelné náklady (faktury). Faktura musí být označena číslem a názvem projektu
 • kopie bankovního výpisu, příjmového pokladního dokladu či účtenky dokládající úhradu uznatelných nákladů
 • protokol o uvedení nového zdroje do provozu (formulář č.2)
 • Kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace osoby, která nový zdroj instalovala

Zajímá Vás kotlíková dotace v Plzeňském kraji? Kontaktujte nás. Pomůžeme Vám získat až 127.500 Kč.

 

OBJEDNAT SPECIALISTU

Nejlehčí cesta k dotaci

Nechte si zajistit Kotlíkovou dotaci od dotačních specialistů. Služba „all inclusive“ je určena pro ty, kteří chtějí bez starostí získat až 147 500 Kč.

ALL INCLUSIVE

10.900 Kč

 • vyplnění žádosti
 • vyplnění příloh
 • vypracování dokumentace

Zjistit více