All inclusive

Netrapte se tím, zda nechat zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy nebo návrh mikroenergetických opatření (MeO). Nemusíte se starat ani o většinu dalších podkladů. Co můžeme, zařídíme místo Vás. Služba all inclusive pro vás připraví kotlíkovou dotaci na stříbrném podnose.

Co služba obsahuje:

 • Místní šetření rodinného domu
 • Vypracování harmonogramu
 • Průběžné konzultace
 • Pořízení fotodokumentace
  • původní kotel
  • stávající stav opatření
  • nový zdroj tepla
  • nový stav stavebních úprav (MeO)
 • Odborné posouzení objektu
 • Výběr certifikovaného instalatéra
 • Vypracování písemných souhlasů spoluvlastníků
 • Vypracování přílohy žádosti o kotlíkovou dotaci
 • Návrh mikroenergetických opatření nebo
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Tisk fotodokumentace
 • Návrh nového zdroje tepla
 • Výběr certifikovaného instalatéra
 • Odeslání vč. poštovného a balného
 • Zajištění listu vlastnictví
 • Cestovné

Co služba neobsahuje:

 • Pořízení a montáž nového zdroje tepla
 • Ekologickou likvidaci původního kotle
 • Podání žádosti s přílohami krajskému úřadu – musí majitel RD

 

objednat specialistu

Jsme Vám na blízku